administrative law

administrative law
administracinė teisė statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisinis kodeksas, arba taisyklių ir precedentų rinkinys, reglamentuojantis piliečių ir valstybės santykius. Skirtingai nuo konstitucinės teisės, niekada nesprendžia su įstatymų teisėtumu susijusių klausimų, tik nagrinėja administracinių veiksmų, kurie atliekami pagal tam tikrus įstatymus, teisėtumą. Tam tikri santykiai (pvz., viešojo administravimo įstaigos ir paslaugų teikėjo sutartis) gali būti reglamentuojami remiantis civiline teise. Administracinei teisei svarbi ultra vires (virš jėgų) doktrina, jos pagrindinis klausimas – ar valstybės tarnautojas arba kitas pareigūnas turi įgaliojimus atlikti tam tikrus administracinius veiksmus. atitikmenys: angl. administrative law ryšiai: susijęs terminasadministracinis teismas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • administrative law — n: the branch of the law dealing with government agencies Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. administrative law n …   Law dictionary

  • administrative law judge — n: an officer in a government agency with quasi judicial functions including conducting hearings, making findings of fact, and making recommendations for resolution of disputes concerning the agency s actions – called also administrative judge;… …   Law dictionary

  • administrative law and procedure — Administrative law is the body of law that allows for the creation of public regulatory agencies and contains all of the statutes, judicial decisions, and regulations that govern them. It is created by administrative agencies to implement their… …   Law dictionary

  • Administrative law — Administrative law …   Wikipedia

  • administrative law — the body of rules and principles that governs the duties and operations of federal or state administrative agencies, as commissions and boards. [1890 95] * * * Law regulating the powers, procedures, and acts of public administration. It applies… …   Universalium

  • Administrative Law — The body of law that governs the administration and regulation of government agencies (both federal and state). Created by Congress (or the state legislature) it encompasses the procedures under which these agencies operate as well as external… …   Investment dictionary

  • Administrative law in the People's Republic of China — was virtually non existent before the economic reform era. Since the 1980s, the People s Republic of China has constructed a new legal framework for administrative law, establishing control mechanisms for reining in the bureaucracy and… …   Wikipedia

  • administrative law — law concerned with the executive authority and the bodies associated with it …   English contemporary dictionary

  • Administrative Law, Process and Procedure Project — The Administrative Law, Process and Procedure Project (the Project) is a bipartisan undertaking of the Committee on the Judiciary of the House of Representatives of the United States Congress. It consists of a comprehensive study of the state of… …   Wikipedia

  • Administrative law judge — An administrative law judge (ALJ) in the United States is an official who presides at an administrative trial type hearing to resolve a dispute between a government agency and someone affected by a decision of that agency. The ALJ is the initial… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”